Bloggande

I Sverige fick bloggar stort genomslag först under 2005 då media snappade upp denna "nya" kommunikations- och publiceringskanal. Det lättanvända publiceringsverktyg som följer med bloggar är en starkt bidragande anledning till att bloggar fick så stort genomslag. Publiceringsverktygen gör att det är lika lätt att skriva på sin blogg som att öppna Microsoft Word och börja skriva. Detta gjorde att även de tekniskt lågbegåvade nu fick en röst på nätet. Man behöve inte längre kunna koda HTML och CSS för att publicera texter på webben.

Den första bloggen anses vara Links from the Underground som startades i USA 1994 av Justin Hall. 1997 myntade Jorn Barger ordet weblog (logg på webben) som senare förkortades till enbart blog, på svenska blev det sedan blogg.

Idag finns bloggar inom alla ämnen. Det är vanligt att personer bloggar om något särskilt intresse eller sådant som berör dem på olika sätt. Det är också vanligt med personliga bloggar där det mesta av innehållet kretsar kring den egna personen utan att ge nämnvärd reflektion över dennes omvärld. Så kallade modebloggar är en kombination av ämnesblogg och personlig blogg. Modebloggar upplyser och tipsar om kläder och klädval, men författaren sätter ofta sig själv i centrum. Modebloggar har ofta kritiserats för att vara värdelösa, men även trovärdigheten på det som skrivs är omdiskuterat eftersom bloggaren ofta får betalt för att skriva om ett visst klädmärke.

Företag använder ofta bloggar som informations- och interaktionskanaler till sina kunder. Det anlitas ofta s.k. spökbloggare vars uppgift är att hålla företagsbloggen uppdaterad, intressant och läsvärd.